Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rituální magie

13. 8. 2007

Rituální magie

Je souhrnem poznatků, který má pomoci navodit a urychlit žádané změny v různých oblastech života. Pomáhá uvolňovat tvořivou mysl a podvědomí. Aby jste se dobře spojili s energií, je vhodné používat co nejvíce symbolů. Aby jste co nejlíp napomohli své vizualizaci můžete využít například barvu, vůni, rostlinu, kameny, sošku, obrázek, přání napsané na pergamenovém papíru. Při rituální práci hraje důležitou roli opakování - 3x, 5x, 7x nebo 9x opakovat zaklínadlo, přání, kouzlo. Čísla 3,5,7,9, mají mystickou moc. Aby magie byla účinná, musíte věřit, že dokážete vyvolat změnu. A aby změny mohly nastat, je tedy nutné uvěřit, že dokážete kouzla praktikovat. Někdo tvrdí, že vykonávat magii sám pro sebe je špatné. Podle mne je to mylná představa. Protože pokud nedokážete využít magii pro sebe, je velmi malá pravděbodobnost, že toho dosáhnete pro ostatní.

Příprava k praktické magii

Příprava na jakoukoliv magii představuje zvládnutí techniky, která se získává důkladným soustředěním, koncentrací, meditací a vizualizací. Připojená cvičení by se měli provádět denně. Tyto cvičení jsou pro magii důležité, jako proces, při kterém se vaše pozornost přizpůsobuje určitému objektu neboli cíli. Musíte mít totiž jasnou představu čeho chcete magií dosáhnout.

Koncentrace

Znamená umět se soustředit na jednu jedinou představu a myšlenku. Je to velice důležité při vlastních rituálech, kdy je nutno vyloučit vše, co se přímo nevztahuje k tomu, co děláme. .

Cvičení na posílení koncentrace:

Pohled do plamene svíčky

Rozsviťte svíčku a postavte ji před sebe na stůl. Pohodlně se posaďte a dívejte se do plamene. Nedívejte se upřeně, klidně zamrkejte, kdykoliv to budete potřebovat. Po několika minutách zavřete oči a hledejte plamen. Uvidíte ho i přes zavřená víčka. Myslete na představu plamene a snažte se co nejdéle uchovat jeho obraz. Nejlépe se pohled do plamene cvičí k večeru kdy už se stmívá nebo si trochu zatáhněte v pokoji.

Podobné cvičení, jen svíčku vyměníme za obrázek nebo tarotové karty.

Postavte nebo zavěste obrázek v odpovídající výšce pro oči a na nějakou dobu se na něj dívejte. Pak zavřete víčka a snažte si ho vybavit jeho mentální obraz. Uchovejte ho tak dlouho jak to jen bude možné.

Složitější cvičení - Pohled do plamene svíce

Znovu opakujte cvičení s plamenem svíce, tentokrát však změňte velikost, barvu, výšku plamene. Opět použijte obrázek nebo kartu, tentokrát proto, abyste vyvolali všechny přestavy, které se k nim pojí. Zjistěte také, jestli dokážete udělat na mentálním obrázku vyvolat pohyb.

Meditace

Je velmi strará technika, která byla odedávna používaná mágy, čaroději, čarodějnicemi, léčiteli, mnichy, dalšími lidmi k navození harmonie. Existují různé stupně meditace, ale těch si začnete být vědomi postupnou praxí. Při meditaci jako pozadí můžete půstit meditační hudbu.

Meditační pozice by měla být pohodlná a bezpečná. Můžete si vybrat každou polohu, při které budete mít vzpřímená záda. Nejlepší je posadit se na židli, hodně dozadu, nohy by měli být rovně na podlaze. Možná raději budete sedět na podlaze zvolte místo, kde se budete moci opřít zády. . Někteří mají rádi ležení na zádech s nohama u sebe a rukama volně ležícíma podél těla. Jedinou nevýhodou je u této polohy je nutkání některých lidí usnout.

METODA I.

Vypněte telefon, zvonek a posaďte se na pohodlnou židli. Zaposlouchejte se do hudby a přitom se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte. Uvolněte se a odevzdejte se tomuto stavu. Rozhodně se nenechávejte obklopit bílým světlem (jak mnozí radí) začátečníkům by to mohlo přivézt jen nesnáze. Představujte si, že stojíte na dřevěném mostě nad klidným jezerem. Všechny své strarosti a bolesti hoďte do vody a pozorujte jak se nad nimi uzavírá hladina. To je symbolické osvobození, které říká vašemu podvědomí o odpověď na vyřešení svého problému. Poté most přejděte a všechno nechte za sebou.

Pokračujte v meditativní cestě. Představujte si jak jste se ocitli na louce za můstkem, procházíte trávou a květinami, před vámi protéká potůček. Stinné stromy se linou kolem louky. Procházejte se po louce, naslouchejte šumění trávy, klidu louky a čerpejte z ní pohodu a harmonii. Možná uvidíte lidi a duchy přírody. Chcete-li s nimi mluvit můžete. Dokud zůstanete klidní a nebudete naléhat budete mít při meditaci jasné vodítko.

Pokud se budete namáhat, abyste slyšeli a viděli to, co sami chcete, budete přijímat pouze signály ze svého vědomí. při meditaci komunikujete s astrálním světem. Proto je také možné, že vám některé bytosti naženou strach nebo vám budou nepříjemné. Pokud by se vám to přihodilo v klidu přivolejte své ochranné bílé světlo a odejděte. Prostě si jen uvědomte své tělo a otevřete oči. Stejně jako při rituálu , ani při meditaci čas neexistuje.

METODA II.

Pohodlně se posaďte, co nejvíce uvolněte tělo, ale nedovolte, abyste se prohýbali v zádech.

1. Nechte hlavu poklesnou na prsa. Zhluboka se 3x nadechněte a vydechněte. Vraťte se do vzpřímené polohy.

2. Zvraťte hlavu dozadu. Zhluboka se 3x nadechněte a vydechněte. Vraťte se zpět.

3. Nakloňte hlavu co nejvíce v vlevo, zhluboka se 3x nadechněte a vydechněte, vraťte se zpět do vzpřímenné polohy.

4. Nakloňte hlavu co nejcíce vpravo, zhluboka se 3x nadechněte a vydechněte, vraťte se do vzpřímené polohy.

5. Nechte hlavu klesnou podpředu, poté jí 3x otočte dokola proti směru hodinových ručiček, vraťte se zpět do vzpřímené polohy.

6. Opakujte minulé cvičení, ale otáčejte hlavou 3x doprava a po směru hodinových ručiček. Vraťte se zpět.

7. Vdechujte nosem několika krátkými, ostrými vdechy, dokud nemáte plné plíce vzduchu. Zadržte na okamžik dech, a pak najednou prudce vydechněte. Vydejte přitom zvuk HA. Proveďte to 3x.

8. Pomalu plně vdechujte pravou nosní dírkou (levou si přidržte, je-li to potřeba), vnímejte, jak se vám přitom rozšiřuje žaludek. Zadržte na okamžik dech. Potom pomalu vydechujte pusou a sledujte jak se žaludek zase zmenšuje. Opakujte 3x.

9. Opakujte předešlé cvičení, tentokrát s levou nosní dírkou a vydechujte pravou. Opakujte 3x.

Nyní se s uvolněným tělem a při normálním hlubokém dýchání soustřeďte na své myšlenky, dokud si nepředstavíte své tělo uzavřené v bílém světle. Vnímejte světelnou energii nabíjející vaše tělo.

Teď se soustřeďte na prsty u nohou. Přikažte jim, aby se uvolnily. Ať se únava a napětí rozpustí. Opakujte tento postup s bříšky u nohou, klenbou nohy, patami kotníky, lýtky, koleny, slabinami, hýžděmi, páteří, hrudníkem, horní a dolní částí paží, zápěstím, dlaněmi, krkem, hrdem, bradou, čelistmi, očima, temenem. Při postupu vzhůru nechte uvolněný každý sval. Techniku uvolňování uzavřete do nitra svého třetího oka, (oči , jsou směrem nahoru - třetí oko je místo asi tak 2,5 cm nad obočím a si 2,5 pod povrchem těla.) Nemusíte se modlit a představovat, že se něco děje jen se nechte unášet dovnitř nahoru k vyšší moci.

Pro fyzické zdraví je nutné, abyste se opět probudili do svého fyzického a vědomého já. Musíte postupovat jako u metody relaxace, jen opačně. Nejprve se vědomě začnete oddalovat od třetího oka, nasměrujte je z čela na temeno hlavy, oči, čelisti, bradu, hrdlo, krk, dlaně, zápěstí, paže, ramena, hrudník, páteř, hýždě, slabiny, kolena, lýtka, kotníky, paty, klenby nohy, s bříšky prstů, projděte všechny části těla. Přikažte každému svalu, aby se probudily zdravé, odpočaté a svěží. Budete příjemně překvapeni jak vám bude po meditaci.

Při první meditaci se vám bude zdát obtížné sedět v klidu jen několik minut. Zakrátko však zjistíte, že jste paní / pánem vaší mysli.

Vizualizace - vytváření představy

Schopnost přesně si představit věc, osobu, zvíře, situaci,... do nejmenšího detailu je první věc, kterou byste se měli naučit. Bez schopnosti vizualizace je prakticky nemožné zasahovat do astrální říše (vědomě, nevědomá je ve spánku). Vizualizace je ve své podstatě představivost. Začínete tím, že v mysli si utvoříte představu, která po chvíli nabude do trojrozměrného objektu, později v sérii představ a učíte se uvádět věci do pohybu, situace a lidi tak, aby se vaše představy udály v hmotném světě.

Cvičení: najděte si chvíli a místo kde nebudete rušeni. Cvičení jsou vhodná navečer, když už máte jistotu, že budete mít klid. Pohodlně se posaďte, místnost osviťte svící, vezměte si fotografii osoby, kterou dobře znáte a pozorujte ji. Snažte se zachytit každou maličkost. Soustřeďte se a pokuste se na nic nemyslet. Asi po pěti minutách zavřete oči a snažte si obraz přenést do své mysli. Pokud se vám podaří myslet jen na obraz, který jste si vytvořil/a, bez toho, aby vás něco rozptylovalo jste u cíle. Pokud jste toho nedosáhli musíte být trpělivý a zkoušet to znovu a znovu. Vytvořit si v sobě dokonalou představu situace, či osoby na kterou chcete působit je základ čarování.

Čtyři mágovy síly jsou vědět, odvážit se, chtít, mlčet. Vědět znamená získat vědomosti, jak rituální magii provozovat, odvážit se znamená praktikovat ji, chtít znamená dosáhnout cíle, mlčet znamená nemluvit o tom co děláme.

MĚSÍČNÍ FÁZE - správné načasování

Rituály se téměř vždy vykonávají v souladu s určitou měsíční fází.

Rituály, které souvisí s růstem, rozvojem, rozpínavostí, přibýváním, zvětšováním apod., by se měly vykonávat s přibývajícím měsícem, tedy ve fázi , která začíná Novoluním a končí Úplňkem. Rostoucí měsíc všechno přitahuje a to platí i pro nejrůznější rituální činnosti. Rituály k podpoře růstu a rozšiřování, např. k přitáhnutí lásky, k podpoře zdraví, nebo snahy o finanční úspěch by se proto měly vykonávat s PŘIBÝVAJÍCÍM MĚSÍCEM.

Rituály, při kterých se váš cíl pojí se zmenšováním, hubnutím, ubýváním apod., začátek rituálu by se měl konat s UBÝVAJÍCÍM MĚSÍCEM, tedy těsně po Úplňku do Novoluní. Toto období, kdy měsíc symbolicky umírá, využíváme k rituálům s cílem odvyknout si od zlozvyků, překonat nemoci a těžkosti, odvrátit kletby, infekce, odstranit deprese.

NOVOLUNÍ a bezprostřední období krátce před ním a po něm se nedoporučuje. Ve středověku tři dny bezprostředně před novoluním nazývali temná období měsíce.

ÚPLNĚK -máte-li opravdu velká přání nejvhodnější doba na rituál je úplněk, kdy má měsíc nepředstavitelnou sílu.Magické živly

ObrazekŽivel Vzduchu -ovládá východní čtvrtinu kruhu. Jeho vládcem je Paralda.. Barva: žlutá nebo modrá.

Rituální předměty: destička, nůž athame, meč, kadidlo, sekyrka, motyka, kopí, oštěp, listy, dýmka, měď, luk, šíp, pírko, píšťalka, pásek, hůlka.

Vzduch se vztahuje ke studiu, intelektu, komunikaci, hudbě a zvukům všeho druhu, ke zvyšování síly a astrálnímu cestování.

Živel Ohně

Ovládá jižní čtvrtinu kruhu. Vládne mu Džin. Barva: červená. Pro svou sílu se vztahuje k ochraně, věštění, exorcismu a zákazu, sexuální magii, práci, sexu, energii, vůdcovství, odvaze.

Rituální předměty: ohniště, svíčka, kouzelnická hůlka, zlatý náramek, červené a oranžové kameny, hranice, zápalky, popel, kolo, koště, křemen a ostří ukutá n ohni.

Živel Vody

Ovládá západní čtvrtinu kruhu. Jeho vládcem je Niksa. Voda je spojena s psychikou a intiucí. Pro své vlastnosti se vztahuje k čarování, smrti, znovuzrození, minulým životům, novému životu, dětem nebo narození dítěte, těhotenství, očišťování, tvorbě, většině čarování, novým začátkům, emocionálnímu léčení. Přeje romantické lásce.

Rituální předměty: pohár nebo číše na nápoje, kotlík, voda, víno, stříbrný prsten, prázdný roh, mísa, džbán, sklenka na víno, víno, pivo, medovina, soudek s vínem, sud, stříbro, štít.

Živel Země

Ovládá severní čtvrtinu kruhu. Jeho vládcem je Ghob. Země je nakloněna plodnosti, růstu, prosperitě, stabilitě, penězům, tanci, mateřské lásce, sázení a sklízení, domovu, stádům, domácím zvířatům.

Rituální předměty: pentagram, sůl, drahé kameny, náhrdelník, kámen, vyřezávané dřevo (pentakl), stromová kůra, bronz, větvička, trojlístek.

Páty živel - DUCH

Pátým živlem je duch, obvykle nazývá indickým jménem ákáša. Duch je ve všech živelech, je jejich součástí a přesahuje je.Ovládá střed kruhu, a tím udržuje ostatní živly v rovnováze. Vyvoláním bohů nebo ducha dokážeme přivolat rozmanité živly, které pak dosáhnou žádaného cíle.

Tradiční časová spojení pro čtyři živly

Vzduch

Úsvit

Oheň

Poledne

Voda

Soumrak

Země

Půlnoc

Základní aktivní vlastnost živlů

Vzduch

Pohyblivost

Oheň

Proměna

Voda

Očista

Země

Stabilita

V dávné době se věřilo, že každý živel je spojen s konkrétním časem dne. Lidé byli přesvědčeni, že v časech, které "nebyly časy" ( období mezi časy ), působila velká síla. Šlo o přirozené časové body, jako je soumrak, úsvit, půlnoc, úplněk, novoluní, sezónní změny atd. Věřili, že čas se skutečně dokáže nakrátko zastavit, že se brány otevírají a božské síly pracují, a tak se ze dvou polovin stává celek.

Rituál- obřadná činnost se symboly

Je obřad při, kterém se dodržuje stanovený postup. Vykonávají se při něm stejné stanové úkony. Jeho součástí jsou symboly vztahující se k rituálu. Lidé, kteří je provádí, vstupuje prostřednictvím své vůle a magické síly do světa astrálního a vesmírného. Obřad a předměty pomáhají znásobit sílu rituálu.

Pentagram 

Pentagram je pěticípá hvězda symbolizující západní pohanství. Je to starý symbol s mnoha významy. Vždy bývá postaven vrcholem vzhůru. Může představovat 4 živly s pátým prvkem duchem nebo to má být člověk s roztaženými končetinami, představující mysl nad hmotou. Nebo koloběh života - zrození, zrání, dospělost, stárnutí, smrt.Používá se nejen při čarování jako důležitý symbol, ale i jako ochranné znamení přinášející sílu a poznání (nosí se jako talisman).

ObrazekObrazek

Magické pomůcky

K provádění rituálů, byste měli vystačit s kalichem - číší na usměrnění ženské síly a s hůlkou, athamem, nebo prstem na usměrnění mužské síly. Při čarování budete potřebovat několik předmětů podle vého cíle, přání a druhu živlu, s jakým se cítíte nejvíc spřízněni. Nástroje jsou pouze katalyzátory, které pomáhají zaměřit se na svůj cíl pomocí soustředění síly čtyř živlů, na dosažení požadovaného výsledku.

Oltář - je místo, kam si dáváme obřadní předměty. Může to být stolička, skříňka, kámen, dřevěná deska podepřená kameny, stolek nebo větší krabice pokrytá látkou.. Předmět by měl mít vhodnou výšku, aby se při něm dalo sedět nebo klečet. Oltář se při obřadu pokrývá ubrouskem, látkou nebo barevným šátkem vztahující se k rituálu. Nejdůležitější je pevné místo a být středem kruhu. Na oltář si umístěte všechny nástroje, které jste zvolili - všechny přiřazené ke správnému směru podle vašeho výběru - různé magické sošky, talismany, amulety, osobní ikonky, květy, kameny, které budete chtít na místě při rituálu nebo magickém úkonu. Oltář je symbolem Země, jenž je v kontaktu s duchem.

Pentagram - pěticípá hvězda známa taky jako planoucí hvězda mágů, muří noha, pentakl, pentalfa. (Může být dokonce psán neviditelně na dveře a okna, slouží k zapuzení zla). Je vyrýván nebo malován na dřevěný nebo kovový kotouč ( někdy je vykládán polodrahokamy). Tento kotouč pentagramu se používá na vysvěcování předmětů ( kalich s vodou, vínem, talismany a jiné pomůcky,...), k vzývání, zapuzování a ovládání mocností.

Hůlka -může být hladká nebo vyřezávaná, pomalovaná nebo popsaná magickými znaky. Existují dva typy hůlek jedny se používají na určité rituální úkony a druhé jen pro určité účely, pak se po použití spálí.. K její výrobě se používájí dřeva z posvátných stromů např. vrby, lístky, dubu, jeřábu, hlohu, jabloně, břízy. Někdy je zakončena u mužů kuželem a u žem půlměsícem nebo krystalem. Dřevo by se nemělo údajně brát ze stromu , když kvete nebo plodí.

Atham -dýka ( nůž) s dvojím ostřím. Je to jedna ze základních pomůcek při magii. Dýka by měla být nová, její tvar a velikost záleží na vás. Nůž si nestačí jen koupit, musíte ji označit buď magickým písmen nebo vašimi iniciály. Většinou je rukojeť černé barvy a čepel broušená po obou stranách, ale nebývá větší než dlaň s nataženými prsty. Atham je jen váš, nikdo kromě vás ho nebude používat. Uložte ho z dosahu jiných lidí a uschovejte spolu s ostaními rituálními nástroji na chráněném místě. Atham se používá k vyznačení rituálního kruhu, k invokaci, zasvěcení, probuzení, zapuzení a dalších prací se silami. Atham patří živlu oheň.

Kalichy nebo poháry -mohou být nejrozmanitějších tvarů, velikostí, typů. Přechovává se v nich víno či voda, ale někdy se používá i prázdný. Kalich na víno nesmí být vyroben s mosazi nebo cínu, pokud není postříbřený. Mezi vínem a těmito kovy probíhá chemická reakce, a uvolňují se jedovaté látky. Vhodné jsou kalichy ze dřeva, skla, kamene, stříbra. Kalich patří živlu voda.

Kadidelnice -je důležitá pokud budete používat lepší kuřidla, která se pálí na dřevěném uhlí. Kadidelnice může být z jakéhokoliv materiálu, který snese žár. Jestliže hodláte s kadidelnicí pohybovat vyberte si s řetízky. Kadidelnice patří živlu oheň a lze ji používat ke kouzlům při kterých se pálí papír. Také budete potřebovat dřevěné uhlí a tyčku na prohrabování dřevěných uhlíků.

Svíčky - jsou používány pro osvětlování oltáře, až po specifická kouzla.

Byliny -bylinky bývají používány v mnoha kouzlech. Pokud si koupíte větší množství bylin, dejte je do skleněné nebo keramické nádoby, aby nebyly vystaveny horku ani slunci. Byliny patří živlu Země.

Kameny -při některých kouzlech se používají kameny různých tvarů a velikostí. Počet kamenů při rituálu není stanoven, ale nepoužívá se víc jak třináct. Patří živlu Země. Krystaly a kameny vedou magickou energii. Velmi užitečné jsou kameny: bílá - měsíční kámen, křemen, horský křišťál, žlutá - jantar, topas, citrín, růžová - růžový křemen, růžový kalcit, červená - červený jaspis, karneol, oranžová - karneol, hyacint, modrá - laspis lazuli, labradorit, zelená - jadeit, malachit, amazonit, purpurová nebo levandulová, fialová - ametyst, křemen, beryl, hnědá - záhněda, tygří oko, černá - onyx, obsidián.

Oběti - tímto se děkuje přivolaným živlům ( voda, oheň, vzduch,země) a bohům (pokud je také vyvoláváte) za jejich pomoc při rituálu. Pokládají se do čtyř světových stran v kruhu. Bohům se obětuje mléko, víno, koláče, jablka,.... Živlům se také nabízí med, sůl, .....

Miska - měděná nebo železná nádobka, která se používá na pálení kuřidel a vůní, tyto nádobky jsou zapotřebí dvě, protože při určitých kouzlech potřebujeme např. spálit i jiné atributy - bylinky, součásti oděvu, pergamenový papír, kouzlo napsané na papíru,....

Oděv -používá se dlouhá košile a obvykle je na břiše namalován pentagram. Měla by být z přírodního materiálu. Někdo ještě používá plášť s kapucí, je vhodný pro vnitřní hloubání. Pracujte li sama / sám, je na vás, jestli budete plášť používat nebo ne.

Kniha stínů -je to vlastně kniha tajemství, protože bude patřit jen vám a nebude nikdy zveřejněna. Do knihy stínů se vkládají rituály , kouzla tak, jak je chápete. Také se zapisuje postup, doba, někdy i povětrnostní podmínky a den, kdy byl rituál vykonán - podle toho poznáte, v jaký den vám jdou rituály, kouzla nejlépe Kromě toho, že bude knihou tajných kouzel, je zároveň také knihou čarodějnické dovednosti .

Meč - je pomůckou k rozkazování. Není používán často. Velikost a tvar závisí na osobní volbě, měl by být snadno ovladatelný. Patří živli Ohně.

Kotlík - s obloukový držadlem. Ten zastupuje živel vodu. Když je kotlík naplněn vodou může být používán k věštění budoucnosti obdobně jako křišťálová koule. Při některých kouzlech se staví svíčky na dno kotlíku, tam potom dohořívají.

Magický kruh

Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Člověk se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.

Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.

Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.

K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.

Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.

Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.

Vytvoření magického kruhu

1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.

2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....

3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. 4. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete.

K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch

Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu,abyste byly obřadu přítomny a střežily tento kruh.

Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy :

Vyzývám vás, mocnosti Ohně,abyste byly tomuto obřadu přítomny a a střežily tento kruh.

Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy:

Vyzývám

Skončíte tím, že přejdete na sever, zapálíte severní svíci a zavoláte živel:Vyzývám vás mocnosti Země, abyste byly tomuto obřadu přítomny a střežili tento kruh.

Poté po směru hodinových ručiček kruh vpokropte posvěcenou vodou a vykuřte vykuřovadlem.

Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu, zvedněte ruce a říkejte:

Tento kruh mocnýmne vůkol chrání. Jak tu stojím na světů rozhraní.

6.

Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo,............či vykonat svůj připravený rituál.

Když máte rituál ukonce musíte propusit a poděkovat živlům.

7.Přejdete na východ zhasnete svíci řeknete:

Když chcete rituál ukončit

Mocnosti Vzduchu, odejděte v pokoji. Děkuji a velebím vás.

Přejdete na jih a zhasněte svíčku. Řekněte:Mocnosti Ohně, odejděte v pokoji. Děkuji a velebím vás.

Přejdete na západ a zhasněte. ŘekněteMocnosti Vody, odejděte v pokoji. Děkuji a velebím vás.Skončíte tím, že přejdete na sever a zhasnete černou (zelenou) svíčku. Řekněte:Mocnosti Země, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přetněte kruh zpětným pohybem svého nože. Abyste uvolnili všechny síly, které v kruhu zůstaly. Řekněte:Kruh je otevřen,a přesto kruhem zůstává
Kolem i mnou stále proudí jeho síla magická.

8.

Nechejte na něm pouze ty svíčky, nebo předměty tam zůstat musí. Buď proto, aby svíčky dohořely,nebo proto,aby napomáhaly působení magických sil během určitého časového úseku.Tímto jste vykonali celý obřad

te stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!

Vytvoření magického kruhu II. z keltské magie

1. najít místo na rituál ( kde nebudete po dobu rituálu rušeni)

2.shromáždit potřebné pomůcky k rituálu ( bylinky, svíčky, ........)

Na oltář připravit kalich s vodou, misku se solí, někdy také misku na úlitbu bohům, pentagram, meč nebo rituální nůž, hůlku, kaditelnici, se zapaleným uhlím ( možno použít vonnou kvalitní tyčinku), jednu nebo dvě oltářní svíčky, čtyři svíčky pro živly.

Všechny druhy vůní a kadidel působí na lidskou mysl a podvědomí, nejlépe je pálit kadidla na dřevěném uhlí .

3.V keltské magii se používají pro čtyři živly tyto svíčky: červená - východ, bílá - jih, šedá - západ, černá sever. (Ale pokuď vám některá z barev chybí jako náhrada může být použita bílá svíčka)

4. Oltář umístěte do prostřed, abyste stáli směrem k východu.

5. Do své dominantní ruky vezměte magickou nůž a začněte na východě

Představujte si plamen, jak šlehá z hrotu nože nebo hůlky. Zaměřte ho na podlahu. Od východu se pohybujte po směru hodinových ručiček a vyznačujte magickou hranici. Až budete na východě končit, nezapoměňte linii o něco přetáhnout.

(Při vyznačování kruhu můžete místo hůlky použít rituální nůž (athame), nebo ukazováček dominantní ruky.)

Přistupte k oltáři, tváří k východu. Pozdvihněte nůž nebo hůlku a říkejte

Stojím v čase, jenž časem není,
na místě, jež místem není,
v den, jenž dnem není.
Stojím na prahu světů,
před závojem, jenž mysteria halí.
Na této pouti magické,
kéž mi bohové dávní pomáhají a mne ochraňují.

8.Kalich s vodou postavte na pentagram. Držte nad ním nůž a říkete:

Velká Matko, přijmi tuto vodu
do služeb svých a požehnej jí.
nechť mi vždy vodu z kotlíku znovuzrození připomíná.

9.Držte dýku nad solí a říkejte:

Velká Matko, přijmi tento dar země
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy zemi požehnanou,
její přemnohé podoby a tvory připomíná.

10.Nasypte trochu soli do vody a zdvihněte kalich do výšky a říkejte:

Velká Matko, vzdávám ti čest!

11.Začněte na východě, pohybujte se po směru hodinových ručiček, a rozstřikujte kapky osolené vody podél kruhu. Pak opět postavte kalich na oltář. Potom

12. Držte nůž nad zapálenou kaditelnicí a říkejte:

Velký otče, přijmi tento oheň
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy posvátný oheň,
jenž se ve tvaru každé bytosti odráž připomíná.

13. Držte nůž nad kuřidlem a říkejte:

Velký Otče, přijmi tento vzduch
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť vždy naslouchám hlasu větrů duchovního světa,
jenž mi slova bohů dávných přinášejí.

14.Položte trochu kuřidla na rozpálené dřevěné uhlí.

Vezměte kadidelnici dokněte se jí pentagramu, potom ji zdvihněte do výšky a říkejte : Velký Otče, vzdávám ti čest!

Po směru hodinových ručiček obejděte s kadidelnicí kruh (začněte a skončíte na východě). Pak ji postavte opět na oltář.

15.Vstupte do východní čtvrtiny kruhu. Rozsviťte - (Keltská magie/ wicca)

červenou (žlutou) svíčku a pozdvihněte k pozdravu ruku s nožem, mečem či hůlkou a říkejte:

Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu
abyste byly obřadu přítomny a
střežily tento kruh.

16.Rozsviťte bílou (červenou) svíčku v jižní čtvrtině a pozdravte živel:

Vyzývám vás, mocnosti Ohně
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.

17.Přejděte na západ. Rozsviťte šedou (modrou) svíčku a pozdvihněte ruku na pozdrav:

Vyzývám vás mocnosti Vody,
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.

18. Skončíte tím, že přejdete na sever, rozsvítíte černou ( zelenou) svíčku a pozdravíte živel:

Vyzývám vás mocnosti Země
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežili tento kruh.

19.Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu. Zdvihněte paže na pozdrav:

Tento kruh mocný
mne vůkol chrání
Jak tu stojím
na světů rozhraní.

20.Poté se připravíte na vlastní rituál, magický obřad , vyslovení přání, prosby,...

21.Když jste hotovi, podržte ruku nebo nůž nad oltářem a říkejte:

Mocí bohů dávných poutám všechny sály kruhu, každé zrnko prachu
do tohoto kouzla
Tak se staň!!!

22.Když chcete rituál ukončit

Přejdete na východ zhasnete červenou (žlutou) svíčku a řeknete:

Mocnosti Vzduchu, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přejdete na jih a zhasněte bílou ( červenou) svíčku. Řekněte:

Mocnosti Ohně, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přejdete na západ a zhasnete šedou (modrou) svíčku. Řeknete:

Mocnosti Vody, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Skončíte tím, že přejdete na sever a zhasnete černou (zelenou) svíčku. Řekněte:

Mocnosti Země, odejděte v pokoji.
Děkuji a velebím vás.

Přetněte kruh zpětným pohybem svého nože. Abyste uvolnili všechny síly, které v kruhu zůstaly. Řekněte:

Kruh je otevřen,a přesto kruhem zůstává
Kolem i mnou stále proudí jeho síla magická.

23. Odstraňte všechny pomůcky a ukliďte oltář.

.

Úplněk a jeho vliv na čarování

Každý ze třinácti úplňků v roce má odlišnou energii. Jejich vliv na nás je nesporný a my sami cítíme, že každý úplněk na nás působí jinak. Stejný vliv mají i na čarování. Měsíc se pohybuje rokem přes dvanáct znamení zvěrokruhu a každý z úplňků má proto jinou povahu. Při provádění rituálu musíte energii nejen pochopit ale i procítit. Úplněk je vždy proti kladným znamením slunci.Když je tedy období slunečního znamení v Beranu, je úplněk ve Vahách. Když se úplněk v Raku je úplněk v Kozorohu. Povaha rituálu by měla bát v souladu s povahou měsíce.

Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin

ZEMSKÉ MĚSÍCE - Býk, Panna, Kozoroh
tato znamení jsou spíše materiálně založena, mají ráda stabilitu a bezpečí.

OHNIVÉ MĚSÍCE - Beran, Lev, Střelec
tato znamení jsou impulzivní, jdou rázně za svým cílem, ale také jsou velkými optimisty. V tomto období můžete zahájit změny.

VZDUŠNÉ MĚSÍCE - Blíženci, Váhy, Vodnář
tato znamení jsou rozvážná, objektivní. V tomto období je podpora komunikace, psaní, také je vhodné na cestování.

VODNÍ MĚSÍCE - Ryby, Štír, Rak
tato znamení jsou emocionální a snadno zranitelná. Toto období je vhodné při touze po lásce, plodnosti, vnímavosti.

POVAHA ÚPLŇKU 

Beran - energie, odvaha, průbojnost, boj, ale také zlost. Je to vhodný čas pro uskutečnění smělých plánů. Buďte odvážná a průbojná.

Býk - láska, domov, peníze plodnost, čarujte s penězi, majetkem, ale také na plodnost.

Blíženci - komunikace, kontakty, psaní, nápady. Odstranění nesvárů a starých problémů.

Rak - Plačtivost, přílišná vnímavost, přichází čas na touhu po lásce, domovu, plodnosti. Čarujte na lásku, plodnost, rodinu. Provádějte kouzla na odpuzení zla, také rituály na očištění.

Lev - sláva, sobeckost, krása, štěstí, čarujte na velké tvořivé projekty.

Panna - klid, síla, je vhodná doba na uklidňující a očistné obřady. Zmírňuje nemoce.

Váhy - šance zářit a oslňovat, při čarování se zbavujte všeho co vás vnitřně svazuje.

Štír - odvážnost, touha po odplatě, vášen, láska, čarujte na strach a zranitelnost, je vhodná doba pro milostnou magii.

Střelec - cestování, při rituálech můžete odstranit své problémy, konflikty, malichernost, podlost.

Kozoroh - kariéra, postavení, šetření peněz, čarujte na nové plány a odhazujte zmařená díla.

Vodnář - nápady, pochopení, čarujte na přátele, pochopení přátel, vhodné na urovnání sporů.

Ryby - láska, snění, city, touha, láska k lidem, přecitlivělost, zranitelnost, věnujte se magii plně, ale nečarujte na praktické věci. Chraňte lásku, vztahy mezi lidmi, život na zemi.

Sluneční znamení

Znamení úplňku

Beran

Váhy

Býk

Štír

Blíženci

Střelec

Rak

Kozoroh

Lev

Vodnář

Panna

Ryby

Váhy

Beran

Štír

Býk

Střelec

Blíženci

Kozoroh

Rak

Vodnář

Lev

Ryby

Panna

Dny v týdnu a jejich vztah k planetám

Neděle - den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství, kariéru, úspěch, štěstí, peníze

Pondělí - den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, rodinné vztahy, změna

Úterý - den Marsu, čaruje se na bojovnost, kuráž, odvahu, vášnivost

Středa - den Merkuru, čaruje se na navazování kontaktů, cestování, rozum

Čtvrtek - den Jupitera, čaruje se na peníze, prestiž, uznání, úspěch, blahobyt

Pátek - den Venuše, čaruje se na lásku, vztahy, manželství, krásu, umění, radost

Sobota - den Saturna, čaruje se uzavírání smluv, praktičnost, smrt, čas, stabilita

Svíčky jsou v magii v podstatě nepostradatelné - zastupují všechny živly :

ObrazekKdyž hoří - Živel Ohně. Zapálením svíce čeká na svůj osud - Živel země. Po zapálení taje na tekutý vosk - Živel vody. Později lehce kouří - Živel vzduch. Pálení svíček je velmi starý magický úkon. Protože, mnoho kouzel vyžaduje, aby se nechali svíčky dohořet, je moudré věnovat peníze na pořádné svícny, které se nemohou vznítit a jsou dost široké na to, aby zachytili kapající vosk. Při pálení svíček platí pravidlo: pro rušení nebo odstrňování něčeho se pálí svíčky za ubývajícího měsíce( od úplňku do novoluní), pro získání něčeho nebo růst se pálí svíčky za přibývajícího měsíce (po novoluní do úplňku). Svíčky bývají spojeny s určitými bylinami a jinými magickými pomůckami a každá je zaměřena na určitý magický úkol. Vyberte si svíčku, tak aby, prezentovala váš magický cíl, rituálním nožem do ní vyryjte svá přání. Potom nalijte trochu vhodného oleje(nejlépe magického - spojeného s druhem rituálu , ktzerý chcete vykonat - láska, antikletba, bohatství a podobně ) na dlaň dominantní ruky a krouživým pohybem svíčku potírejte.

Pokud si přejete, aby se vám něco dostavilo, potírejte svíčku od knotu dolů, až na konec. Pokud chcete něco odstranit, potírejte ji od konce nahoru ke knotu. Naolejovanou svíčku potom vyválejte v příslušných bylinách a postavte ji do svícnu. podržte ruce na obou stranách svíce a v duchu vylévejte myšlenky na svůj cíl do svíčky. Až budete hotovi, rozsviťte svíčku, přitom vizualizujte: a říkejte.

Svíčko moci, svíčko síly, nechť se má přání splní v tuto chvíli
Sílo tryskej z plamene . Dej mi počem touží srdce mé.
Má slova ať mocná jsou, vše co chci mi přinesou.
Říkám tedy Staniž se!

Takto lze jednoduše čarovat pro dosažení téměř všech cílů. Nejlepší je pak ponechat svíčku nebo svíčky na bezpečném místě, aby dohořely.

Použití svíček podle barev : 

BÍLÁ
Používá se především při očistných a ochranných rituálech.
Docela dobře slouží pokud konkrétní barvu právě nemáme.
Měli bychom ji mít doma neustále, i kdyby to byla jen obyčejná čajovka.

ŽLUTÁ
Pomáhají relaxovat a navodit klid v duši. Umožňují věštby,
proroctví, podporují vývoj intelektu a podporují výmluvnost a
sebedůvěru.

ORANŽOVÁ
Pomůže přivolat ztracené předměty, případně různé nedefinované
vlivy. Je v ní energie, přitažlivost, magnetismus.

RůŽOVÁ
Přátelství, manželství, láska. Posiluje vztahy, harmonii i
pochopení. Jejích účinek násobíme růžovými kameny, které
přiložíme k zapálené svíci (nepostradatelné v jakékoliv magii
pro lásku) .

ČERVENÁ
Zapalte jí při každém rituálu, který souvisí s láskou, vášní a
a odvahou.

FIALOVÁ
Zesiluje kouzlo, které vykonáváte. Účinky dodává uzdravujícímu
nebo ochrannému kouzlu. Zapálíte-li fialovou svíci, pomůže vám
v přístupu k magii.

MODRÁ
Velmi dobře se do prostor kde spíme, popřípadě odpočíváme.
Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolává věštecké sny.
Používáme ji na přivolání pevného zdraví.

ZELENÁ
Pomáhá k získání a udržení peněz, při hledání zaměstnání,
plodnosti, léčení a obecně růstu. Hodí se ale i pokud jde o
štěstí obecně.

HNĚDÁ
Pomáhá při rituálech spojených se zvířaty či domácností.

ČERNÁ
Rituály s černou svící jsou určeny k odpuzení negativního vlivu
určité osoby, ke zpětnému zaslání záporné vibrace. Můžeme je
použít i jako podpůrný prostředek při potlačování zlozvyku.

Dny v týdnu a jejich barvy ...

Pondělí – bílá/stříbrná

Úterý – červená

Středa – fialová

Čtvrtek – modrá

Pátek – zelená

Sobota – černá a tmavě modrá

Neděle – žlutá nebo zlatá

Barvy a astrologická znamení

Kozoroh – modrofialová/hnědá

Vodnář – fialová/tm. modrá

Ryby – fialovočervená/bílá

Skopec – červená/červená

Býk – červenooranžová/růžová

Blíženci – oranžová/šedá

Rak – žlutooranžová/stříbrná

Lev – žlutá/zlatá

Panna – žlutozelená/zelená

Váhy - zelená/modrá

Štír – zelenomodrá/indigo

Střelec – modrá/oranžová

BARVY 

bílá : čistota, dokonalost, nevinnost, spolehlivost, láska k pravdě
negace - chladnost

černá : odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat
negace - násilí, strach, temnota

červená : láska, vášeň, síla, dobyvačnost,
negace - vztek, nenávist

modrá : klid, mír, uvolnění, jistota, vytrvalost
negace - nuda, prázdnota

žlutá : slunce, radost, osvobození, touha po svobodě
negace - povrchnost, závist

zelená : rovnováha, růst, naděje, stálost, život, uzdravení
negace - netečnost, moc

růžová : romantika, jemnost, láska
negace - bezbranost

fialová : mystika, magie, proměna, citlivost
negace - žal, pokání, odpor

tyrkysová : komunikace, humor, půvab, přátelství, družnost
negace - přehnaná ctižádostivost

oranžová : zdraví, životní elán, síla, odvaha, energie
negace - lehkomyslnost

Odstraňte všechny pomůcky a ukliďte oltář. : vás mocnosti Vody, abyste byly tomuto obřadu přítomny a střežily tento kruh.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Brneni (pritahovani) ve dlanich

(Annie, 23. 4. 2015 1:11)

Můžu se zeptat

Vytvoření magického kruhu

(Ondra, 13. 12. 2010 15:13)

Můžu se zeptat jestli mam mýt při rituálu za sebou oltář nebo před sebou(oltář by byl zády ke mě). Jak píšeš mám být čelem směrem na východ i Oltář.

Re: Vytvoření magického kruhu

(Mort (admin), 7. 6. 2011 22:41)

Jistěže :)
Mág by měl pracovat otočen čelem k oltáři.
Pokud např.: zaklíná živly a musí se otočit na všechny 4 strany tak pořád stojí uprostřed kruhu a jen se otáčí = má tedy oltář za sebou.